Nepakartojamas Baltijos kelias – prieš 30 metų Lietuvą, Latviją ir Estiją sujungusi 2 milijonų žmonių grandinė, kuri tęsėsi 600 km. Šios taikios politinės demonstracijos tikslas buvo parodyti, kad Baltijos šalyse niekada neužgeso laisvės ir demokratijos siekiai, kad Molotovo-Ribentropo paktas buvo bereikšmis žmonėms, kurie troško, jog jų šalys būtų nepriklausomos. Dar kartą sugrįžkime į šią reikšmingą istorijos akimirką, kada pasaulis išgirdo stiprios ir bundančios Baltijos žodžius.

The Inimitable Baltic Way - a chain of 2 million people, 600 km long, connecting Lithuania, Latvia and Estonia 30 years ago. The purpose of this peaceful political demonstration was to show that the aspirations for freedom and democracy in the Baltic countries were never quenched, that the Molotov-Ribbentrop Pact was meaningless to the people who wanted their countries to be independent. Let us look again at this significant moment in history, when the world clearly heard the words of a strong and united Baltic.